Overstroming in de McDonalds

water tot aan de toonbank
Het Deense kunstenaarstrio Superflex heeft een compleet filiaal van McDonalds nagemaakt. Deze lieten ze vervolgens vollopen met water.

Van dit proces is een film van 20 minuten gemaakt. De film is op dit moment te zien op de Singapore Art Biennale. Het is niet moeilijk om daar een mooi statement bij te bedenken, maar wij vinden vooral de bijbehorende beelden en het feit dat dit door velen ‘niet begrepen’ zal worden erg cool.

Wie langer nadenkt over dit werk zou bijvoorbeeld verwijzingen naar het huidige klimaatprobleem kunnen zien. Fastfood is een passend symbool voor massaconsumptie en het eten van zaken waarvan je niet weet waar het vandaan komt en wat de impact op het milieu is. De massaproductie van onder andere goedkoop vlees is zo indirect verantwoordelijk voor de stijging van de zeespiegel.

nat restaurant

zwemmende stoel

Volg ons op Facebook