Wat te doen bij schade aan je bestelauto, 7 tips

schade aan je bestelauto

Schade aan je bestelauto is natuurlijk altijd vervelend. Het kan door allerlei oorzaken komen, een kleinigheid is al genoeg. Zoals bijvoorbeeld een botsinkje bij het wegrijden, met lakschade als gevolg. Maar ook grotere schades, zoals door een ongeval of een poging tot diefstal. Zoiets komt altijd ongelegen en dan is het zaak om te weten wat je moet doen. Beterverzekeren.nl heeft jarenlange ervaring met schades en deelt de 7 belangrijkste tips:

1. Overzie de situatie, blijf rustig en wees beleefd naar de eventuele andere weggebruiker. Bij letsel bel je altijd direct met 112, een ambulance is meestal snel ter plaatse.

2. Zorg altijd dat je een Europees schadeformulier bij je hebt en vul dat samen met de tegenpartij in. Het formulier bestaat uit twee delen, elke betrokkene heeft een eigen deel. Het is belangrijk dat door allebei dit formulier – na wederzijds goed bevinden – wordt ondertekend.

3. Bij kleinere schades zal niet altijd politie aanwezig zijn. Zorg daarom zelf zoveel mogelijk voor bewijs. Noteer namen en adressen van mogelijke getuigen, dat kunnen ook inzittenden zijn, voor zover die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Vraag of ze bereid zijn zo nodig in een later stadium een getuigenis af te leggen. En zijn er geen getuigen? Noteer dit dan ook op het schadeformulier. Daarmee voorkom je dat de tegenpartij later opeens met een zogenaamde nieuwe getuige op de proppen komt. Maak foto’s met uw smartphone van de schade, maar ook van de omgevingssituatie. Denk daarbij aan verkeersborden of objecten in de buurt die het zicht konden belemmeren.

4. Erken geen aansprakelijkheid en doe geen uitspraken over de toedracht van de aanrijding. Laat dat aan de verzekeraar over. Ben je van mening dat de tegenpartij schuld heeft aan de aanrijding, dan kun je dit wel op de achterzijde van het formulier vermelden.

schade aan je bestelauto

5. Na ondertekening door beide partijen wordt het ingevulde schadeformulier gedeeld en kunnen er geen wijzigingen of toevoegingen meer worden aangebracht op de voorkant. Let hierop, want de verzekeringsmaatschappij voor bestelauto’s controleert dit scherp. Als er na deling toch nog aanvullende aantekeningen worden gemaakt op de voorkant van het formulier, kan dit in het uiterste geval ertoe leiden dat je het recht op schade uitkering verspeelt.

6. Thuis kun je nog even rustig de achterkant van het formulier nalopen en invullen. Je kunt een inschatting van de schade door een reparateur laten maken en dit vermelden op de achterkant van het schadeformulier. Als je een allrisk dekking hebt, staat op de groene kaart vermeld welke herstelbedrijven samenwerken met jouw bestelautoverzekering. Stuur het formulier zo spoedig mogelijk op naar je eigen verzekeringsmaatschappij.

7. En als laatste: Laat je niet intimideren door de tegenpartij direct na het ongeval. Het komt maar al te vaak voor dat de emoties hoog oplopen en dat kan tot verkeerde reacties leiden van beide kanten. Ben je bedreigd of onheus bejegend door de andere partij? Voelde je je onder druk gezet en heeft dit tot een onjuiste invulling van het schadeformulier geleid? Het beste is dat je dan direct contact opneemt met de politie en zo nodig aangifte doet. Dat is niet alleen in het belang van een juiste schade afhandeling maar ook van je eigen veiligheid.

Dit is een gesponsord artikel

Volg ons op Facebook