Artistieke camouflage voor blusboot in New York

John J. Harvey

Blusboot John J. Harvey is in New York zo’n begrip dat het schip zelfs een eigen pagina op Wikipedia heeft. Kunstenaar Tauba Auerbach heeft de boot een camouflageprint in rood en wit gegeven.

Ter gelegenheid van het feit dat het dit jaar 100 jaar geleden is dat de Eerste Wereldoorlog eindige, mocht de Amerikaanse kunstenaar de John J. Harvey beschilderen. Hiervoor gebruikte ze een camouflagetechniek uit diezelfde oorlog. Deze staat bekend als dazzle-camouflage of razzle dazzle en is uitgevonden door Norman Wilkinson.

Hierbij kreeg het schip een print met vreemde geometrische patronen. Zo kon de vijand het schip wel opmerken, maar kon deze slecht opmaken hoe groot het schip was en hoeveel schepen er te zien waren. Tauba Auerbach paste op de Amerikaanse blusboot een variant van deze techniek toe: dazzle gecombineerd met elementen van een natuurkundig fenomeen dat loslating heet.

Wrijving

Loslating is als vloeistoffen of gassen cirkelvormige bewegingen maken na contact of wrijving van een bewegend voorwerp. Voorbeelden zijn de bewegingen van water achter een schip of luchtstromen achter een auto. Dit laatste is soms zichtbaar gemaakt in een windtunnel.

De beschildering van de boot is een project van 14-18 NOW, een Brits programma dat door middel van kunst stilstaat bij de gruwelijke Eerste Wereldoorlog. Eén van de dingen die zij faciliteren is het laten beschilderen van schepen met behulp van de dazzle-camouflage. Kunstenaars Carlos Cruz-Diez, Tobias Rehberger, Ciara Phillips en Sir Peter Blake gingen hiermee in het Verenigd Koninkrijk aan de slag. Tauba Auerbach had de primeur van het eerste schip in de Verenigde Staten.

Bezoek het schip

John J. Harvey met zijn bijzondere jasje is het komende jaar op verschillende plekken in New York te bewonderen. Tot en met 12 augustus bij Brooklyn Bridge Park, Pier 6. Dan van 13 augustus tot en met 23 september bij Hudson River Park’s Pier 25 en vervolgens van 24 september tot en met 19 mei 2019 bij Hudson River Park’s Pier 66a.

Het schip is voor New York een belangrijk symbool vanwege de belangrijke rol die het speelde tijdens 9/11. Er was groot tekort aan bluswater omdat veel brandkranen rondom Ground Zero beschadigd waren. Zodoende moest de brandweer van New York naarstig op zoek naar alternatieven. Deze vonden ze in de vorm van blusboten, maar de capaciteit was niet groot genoeg. De John J. Harvey was al sinds 1999 niet meer in gebruik, maar de pompen bleken nog prima te werken. 80 uur lang heeft het schip voor watertoevoer op de plaats van de ramp gezorgd.

John J. Harvey

John J. Harvey

Foto’s: 14-18 NOW