Onverwachte schoonheid in een centrifuge

centrifuge

Volgens Pablo Picasso bestaat er geen abstracte kunst omdat een kunstenaar altijd met ‘iets’ begint. Wel is het mogelijk om achteraf dit weer te verwijderen.

Met deze uitspraak in het achterhoofd heeft kunstenaar Yvette Meltzer uit Chicago een interessante serie foto’s gemaakt onder de naam Revolution. Wat je ziet is het wasgoed in een snel ronddraaiende centrifuge, maar dat is niet wat je op de foto ziet. Op de foto zie je in elkaar doorlopende vormen en kleuren. Iets abstracts met iets tastbaars en herkenbaars als basis.

Raampje

Wie heeft er immers niet ooit door het raampje van de wasmachine naar de ronddraaiende was gekeken en gezien hoe de overbekende kledingstukken langzaam een geheel werden? Naar precies die overgang van herkenbaar en abstract is Yvette Meltzer op zoek gegaan en ze heeft het gevonden op een niet voor de hand liggende plaats.

centrifuge

centrifuge

centrifuge

centrifuge

centrifuge