Werk van textiel door kunstenaar Alia Ali

Alia Ali - Contour Gallery
Alia Ali, Hex, INDIGO (Alle afbeeldingen © Artist Alia Ali in courtesy of Contour Gallery)

Vanaf 20 november presenteert Contour Gallery in Rotterdam de solotentoonstelling Vocal Motifs van kunstenaar Alia Ali. Geselecteerde werken uit haar series FLUX, INDIGO en MIGRATION worden simultaan getoond.

Oost-Europees, Amerikaans, West-Aziatisch, queer, cultureel moslim doch spiritueel onafhankelijk. Als wereldburger heeft de Jemenitisch-Bosnisch-Amerikaanse Alia Ali (1985) een universeel begrip ontwikkeld ten opzichte van culturele inzichten met betrekking tot (identiteits)politiek, burgerschap en het menselijk lichaam.

De complexiteit van textiel

Met behulp van fotografie, textiel en scherpe kritiek legt Ali bestaande politieke verhalen en structuren bloot. Ze verwijst naar de complexe culturele verhalen en creatieve processen die verband houden met de geschiedenis van de textielstoffen die ze voor haar werk gebruikt. Door naar persoonlijke en mondelinge geschiedenis te kijken, schrijft ze een narratief dat verschilt van de Westerse canon. Reflecterend op verleden en heden, waarna ruimte ontstaat voor de mogelijkheden van de toekomst.

De eerste serie FLUX

De werken uit de tentoonstelling laten duidelijk de ontwikkeling van de kunstenaar zien, met textiel als rode draad. FLUX (2019-21) is de vroegste serie uit de reeks en toont textiel als een documentair product, waarin politieke, economische en koloniale geschiedenis samenkomen. Door middel van nagenoeg gelijkende prints lijkt de voorgrond in de werken weg te vallen in de achtergrond. Een optische dynamiek die intrigerend werkt voor de kijker.

Deze kunstgreep refereert overigens aan de dynamische en complexe omstandigheden waar het voor de serie gebruikte soort textiel (de wax print) uit voort is gekomen. Tegelijkertijd verwijst het materiaal ook naar de kosmische, mythische en religieuze inspiratiebronnen die van belang zijn geweest in de ontstaansgeschiedenis ervan. Hiermee schijnt Ali licht op de veelzijdigheid van textiel en wat het kan zijn: een belichaming van het wereldlijke alsmede het metafysische.

Ook INDIGO gaat over paradoxen

In haar serie INDIGO (2019-heden) verdiept Alia Ali zich verder in het blootleggen van zowel de verdelende als verbindende kracht van textiel. De kunstenaar doet onderzoek naar de indigoplant door middel van een culturele, historische en spirituele benadering. De uitkomst hiervan laat wederom het spanningsveld zien van de schijnbaar tegenstrijdige kwaliteiten die er binnen de textiel zijn: van het aardse tot het geestelijke; het politieke tot het persoonlijke; de verdeling en de verbinding.

MIGRATION toont mens als multidimensionaal

In Ali’s meest recente serie MIGRATION (2021) zet het onderzoek naar deze paradoxale kwaliteiten zich voort. De kunstenaar slaagt erin om haar figuren samen met hun achtergrond én de omlijsting nog meer samen te laten komen als één levend, bijna ademend organisme. Ali beschouwt hierbij het bestaan van de reiziger (de migrant) als iets dat zich gelijktijdig bevindt in meerdere dimensies – in heden, verleden en toekomst, op fysiek en metafysisch niveau. Een benadering die stelt dat het bestaan van een mens niet eendimensionaal is. Je bent niet verbonden aan de plek waar je bent of gaat, maar verbonden aan alle herinneringen, verhalen en ideeën vanuit het verleden, die zich ook toespitsen op de toekomst. Nestel je daarom niet in het heden als eindbestemming.

Over de kunstenaar

Alia Ali’s werk is gepubliceerd in The Financial Times, Le Monde, The Guardian, Art Review, en Hyperallergic. Haar werk is onder andere aangekocht door KRC Collection en collecties van The British Museum, Princeton University, the New Orleans Museum of Art, the Tucson Museum of Art. Daarnaast is haar kunst ook opgenomen in verscheidene internationale privécollecties. Ook is haar werk meerdere malen bekroond. In 2022 zal Ali een nieuw werk in opdracht onthullen dat wordt ondersteund door de Andrew Mellon Foundation in het Arab American National Museum in Dearborn, Michigan.

De show Vocal Motifs is te zien in de Rotterdamse galerie van 20 november 2021  t/m 9 januari 2022.

Contour Gallery
Josephstraat 164
Rotterdam

Alia Ali - Contour Gallery
Alia Ali, Bitmap, FLUX
Alia Ali - Contour Gallery
Alia Ali, Magenta Leaves, FLUX
Alia Ali - Contour Gallery
Alia Ali, Bloom, FLUX
Alia Ali - Contour Gallery
Alia Ali, Dub, FLUX
Alia Ali - Contour Gallery
Alia Ali, Step, INDIGO