Recensie: Luc Panhuysen – Het monsterschip

Luc Panhuysen - Het monsterschip

Hoe veel weet je nu precies over de Tachtigjarige Oorlog? En de veld- en zeeslagen die toen zijn gevoerd? Historicus Luc Panhuysen zoomt in Het Monsterschip in op een serie belangrijke gebeurtenissen uit die periode.

Centraal hierbij staat Maarten Harpertszoon Tromp. Veel mensen kennen hem wel van naam, al was het maar dat er flink wat straten naar hem zijn vernoemd. In dit boek kom je alles te weten over zijn grootste verdienste: het verslaan van de Spaanse armada tijdens de Slag bij Duins in oktober 1639.

Door het verhaal over de zeeslag en alles wat eraan voorafging tot in detail te vertellen gaat de geschiedenis plots leven. Het monsterschip is zeer informatief en bij vlagen zelfs spannend. Er zijn achtervolgingen op zee en blokkades van vijandige havens, maar ook de strijd van Maarten Tromp op land om geld bij elkaar te krijgen om een goede vloot te laten bouwen. Je krijgt zo een prachtig beeld van het politieke spel in de Lage Landen.

Rede van Duins

Vooral het deel dat zich afspeelt in de Rede van Duins is zowel erg spannend als surrealistisch. Na de eerste gevechten tussen de Spaanse armada en de vloot onder leiding van Tromp vluchten de Spanjaarden de neutrale rede voor de Engelse kust in. Daar mag niet gevochten worden. Met als gevolg dat de twee vijandelijke vloten voor lange tijd vlak naast elkaar liggen te wachten op een onvermijdelijke finale.

Je merkt als lezer dat Luc Panhuysen zeer zorgvuldig te werk is gegaan om het verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Dat resulteert bijvoorbeeld in de vele citaten van Tromp of andere kapiteins, maar ook in de zorgvuldige aandacht voor de Spaanse kant van het verhaal. Dit maakt van het monsterschip een zeer interessant en prettig leesbaar boek voor iedereen die meer wil weten over de Nederlandse geschiedenis. Het boek maakt hongerig naar meer.