Metrokaart van de wegen van het Romeinse rijk

alle wegen leiden naar Rome

Sasha Trubetskoy is een student statistiek aan de Universiteit van Chicago. Zijn grote passies zijn geografie en data. Deze komen mooi samen in deze unieke metrokaart van het Romeinse Rijk.

Alle wegen leiden naar Rome. Zeker zo’n 2000 jaar geleden toen de Romeinen heersten over een groot deel van Europa en Noord-Afrika. Een zeer belangrijke factor daarbij was het uitgebreide wegennetwerk dat ze aan lieten leggen. Hierdoor konden troepen soldaten en handelskaravanen zich snel verplaatsen binnen het rijk.

Na een wekenlange research is Sasha Trubetskoy aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de belangrijkste wegen uit die tijd. Hij koos daarvoor het jaar 125, toen het Romeinse wegennetwerk op zijn hoogtepunt was. Om de kaart overzichtelijk te houden koos Trubetskoy voor een bijzondere opmaak: die van een metrokaart.

Beroemde wegen

Op deze manier is het voor de kijker makkelijk om de lijnen te volgen en de belangrijkste knooppunten en steden halverwege te bekijken. Elke weg heeft zijn eigen kleur en waar mogelijk zijn eigen naam. We kennen nog de namen van enkele van die beroemde wegen als de Via Appia en de Via Militaris. Op andere plaatsen bedacht de ontwerper een passende naam. Zoals Via Sucinaria (Amberweg) voor de route van de Baltische staten naar Rome.

Niet alle wegen uit die tijd hebben een plek gevonden op de kaart, zeker niet die in het tegenwoordige Italië, waar het wegennetwerk behoorlijk fijnmazig was. Alleen de belangrijkste wegen hebben een plek op de kaart gekregen. Zo geeft deze een goed beeld van hoe groot en machtig het Romeinse Rijk was.

alle wegen leiden naar Rome

alle wegen leiden naar Rome

alle wegen leiden naar Rome

alle wegen leiden naar Rome

alle wegen leiden naar Rome