Bedrijfsautoverzekering: een gids voor afkortingen

bedrijfswagen op de gracht

Het afsluiten van een bedrijfsautoverzekering kan ingewikkeld zijn vanwege de verschillende afkortingen en termen die worden gebruikt. Door jezelf goed te informeren over deze afkortingen en termen en wat ze betekenen, kun je de juiste keuze maken voor je bedrijf. Hieronder vind je een gids van abcauto-onderdelen.nl voor enkele veel voorkomende afkortingen en termen en wat ze betekenen.

WA-verzekering

De afkorting WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Een WA-verzekering is verplicht voor elke auto op de Nederlandse wegen. Deze verzekering dekt schade aan anderen die is veroorzaakt door jouw bedrijfsauto. De schade aan je eigen auto wordt niet gedekt door deze verzekering.

WA+ beperkt casco

Een WA+ beperkt casco verzekering is eigenlijk een soort tussenoplossing tussen een basis WA-verzekering en een volledige Allrisk verzekering. Met deze verzekering ben je niet alleen gedekt voor wettelijke aansprakelijkheid, maar ook voor bepaalde schades aan je eigen bedrijfsauto, zoals diefstal, brand of kapotte autoruiten.

Allrisk verzekering

Met een Allrisk verzekering, die ook wel een Volledig Casco verzekering wordt genoemd, ben je voor je bedrijfsauto goed verzekerd. Deze verzekering gaat verder dan alleen de verplichte dekking voor wettelijke aansprakelijkheid. Het beschermt ook je eigen auto tegen bijna alle mogelijke schades, inclusief ongelukken en botsingen.

No-claimkorting

No-claimkorting (NCK) is een korting op de premie die je ontvangt als je geen schade claimt gedurende het verzekeringsjaar. Hoe langer je zonder schade rijdt, hoe meer korting je kunt krijgen.

Eigen risico

Eigen risico is het bedrag dat je moet betalen als je een schade claimt op je bedrijfsautoverzekering. Het eigen risico kan verschillen per verzekeraar en per type verzekering. Vaak geldt: hoe hoger het eigen risico, hoe lager de premie.

Schadevrije jaren

Schadevrije jaren zijn de jaren waarin je geen schade hebt geclaimd op je bedrijfsautoverzekering. Als je meer schadevrije opbouwt, krijg je een hogere no-claimkorting.

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) biedt dekking voor schade die je als bedrijf veroorzaakt aan derden, bijvoorbeeld bij een ongeval met een bedrijfsauto. Deze verzekering dekt niet de schade aan je eigen bedrijfsauto.

Polisvoorwaarden

De polisvoorwaarden zijn de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op je autoverzekering. Hierin staan onder andere de gedekte risico’s, de hoogte van de premie en de eventuele uitsluitingen en beperkingen vermeld.

Bonus-malus ladder

Een bonus-malus ladder is een tabel waarin de hoogte van de no-claimkorting is vastgelegd. Hierin staat bijvoorbeeld hoeveel korting je krijgt bij een bepaald aantal schadevrije jaren, en hoeveel korting er wordt afgetrokken als je wel een schade claimt.

Eendagskenteken

Een eendagskenteken is een kenteken dat je kunt aanvragen als je een auto tijdelijk op de openbare weg wilt gebruiken, bijvoorbeeld voor een proefrit. Dit kenteken is geldig voor één dag en moet vooraf worden aangevraagd bij de RDW.

Hoe vind je de juiste autoverzekering voor je bedrijf?

Om de beste autoverzekering voor je bedrijf te vinden kun je de premie van verschillende verzekeringen vergelijken. Bedenk van tevoren wat voor jou een acceptabel bedrag is om maandelijks of jaarlijks te betalen en kijk of er een verzekering is die geschikt is. Let op: een lage premie kan soms betekenen dat de dekking minder uitgebreid is. Nu je de betekenis van de termen en afkortingen kent, kun je direct op zoek naar de beste bedrijfsautoverzekering!