Hoe ziet de wereld er na de pandemie uit?

Fareed Zakaria - De Wereld na de Pandemie

Het einde van de pandemie lijkt nu echt in zicht. Maar wat komt daarna? Is er een nieuw normaal, een oud normaal of zullen dingen voorgoed anders zijn? Journalist Fareed Zakaria schetst een aantal scenario’s in zijn boek De wereld na de pandemie.

In tien hoofdstukken, die Zakaria lessen noemt, gaat hij dieper in op de huidige crisis, hoe dat de wereld blijvend zal veranderen en wat de toekomst ons zal brengen. Daarbij ligt de focus niet zozeer op het virus zelf, maar vooral op de gevolgen voor de (wereld)politiek en de manier waarop mensen met elkaar omgaan.

Populisme

Regelmatig legt Fareed Zakaria de vinger op de zere plek en laat hij zien wat er momenteel misgaat en wat voor lessen daaruit kunnen worden getrokken voor de toekomst. Zo maakt hij zich zorgen over het toenemende nationalisme, terwijl de oplossing voor een globaal probleem alleen door internationale samenwerking kan worden gevonden. Ook de opkomst van het populisme en het wantrouwen in de wetenschap worden haarfijn door Zakaria uitgelegd.

Erg interessant is het hoofdstuk dat gaat over digitalisering. Doordat heel veel mensen plots vanuit huis gingen werken, werden razendsnel digitale oplossingen voor dit thuiswerken bedacht. Inmiddels zijn we een jaar later en overleggen we met collega’s en klanten via een beeldscherm en hebben we ook privé contact op deze manier met bijvoorbeeld de huisarts of psycholoog. Dit hadden we in 2019 nog lang niet zien aankomen.

Vrijheden

Nu eenmaal een aantal stappen in de richting van digitalisering is gezet, is er geen weg meer terug. De vrijheden die thuiswerken met zich meebrengen, geven we niet zo snel meer op. Ouders hebben nu bijvoorbeeld meer tijd om het gezinsleven te combineren met hun werk. De kans is groot dat we, als de coronacrisis voorbij is, niet meer fulltime naar kantoor gaan.

Een groot deel van het boek gaat ook over de zorgen die Fareed Zakaria heeft over de relatie tussen de Verenigde Staten en China. Gelukkig schreef hij dit boek toen Trump nog aan de macht was. Het is te hopen dat Joe Biden het beter zal doen. De kans is immers groot dat deze crisis rondom COVID-19 niet uniek is, maar dat er in de toekomst meer virusuitbraken zullen volgen. Om dit te voorkomen of beperken is ook internationale samenwerking nodig en oog voor de problemen die de uitbraken veroorzaken.