Nieuwe versie van De Baden van Oostende

The Baths At Ostend-©-Athos Burez
The Baths At Ostend-©-Athos Burez

Kunstenaar James Ensor en de stad Oostende zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kunstenaar en fotograaf Athos Burez liet zich hierdoor inspireren tot een bijzonder project.

Burez vertaalde op verzoek van Toerisme Oostende het werk De Baden van Oostende van Ensor uit 1890 naar een hedendaagse setting. Wie goed kijkt naar het originele werk ziet een fotograaf staan op een van de strandcabines. Athos Burez nam de rol van die fotograaf over en legde met zijn camera een nieuwe versie van Baden van Oostende vast.

“Ik vind het een hele eer dat ik nu die fotograaf mag zijn”, zegt Athos Burez. “Ik hou van de subtiele manier waarop Ensor humor met maatschappijkritiek vermengd. Deze manier schoffeert niet, maar zet wel aan tot denken. Net zoals Ensor kijk ik met een kritische bril naar het strand van Oostende, om een momentopname te maken van de maatschappij in mijn tijd.”

Erotische verwijzingen

Toen Ensor 120 jaar geleden het schilderij maakte, zorgde het voor flink wat ophef. De erotische verwijzingen en de kritiek op rangen en standen zorgde ervoor dat het werk niet getoond werd. Pas toen James Ensor hierover zijn beklag deed bij de koning schikte men in. Anno 2020 spelen de toenmalige controversiële onderwerpen nog steeds een rol. Zo is het nog altijd niet algemeen aanvaard dat mannen of vrouwen elkaar kussen in het openbaar en ook naakt is vaak nog een taboe.

Dat het werk van James Ensor nog steeds springlevend is blijkt uit het feit hoe makkelijk de 180 figuranten voor de foto werden gevonden. Wie goed kijkt, ziet kunstenaar Herr Seele (tekenaar van Cowboy Henk) met een paard op het strand. Xavier Tricot, curator van het Ensorhuis, mocht de rol van James Ensor op zich nemen.

Humor

Athos Burez: “Ik ben op zoek gegaan naar hedendaagse parallellen. Net zoals Ensor zoek ik de humor en zelfreflectie op en vaak vind je deze in stereotypes. Wel grappig om vast te stellen dat sommige clichés na 130 jaar nog altijd overeind staan en dat er nieuwe bijgekomen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de frigobox-toerist. Tijdens de shoot merkte ik trouwens op dat Oostendenaren geen probleem hebben met zelfspot. De geest van Ensor leeft duidelijk verder in deze badstad.”

Athos Burez’ hedendaagse interpretatie van ‘De Baden van Oostende’ is te zien in het vernieuwde James Ensorhuis, naast de ets die Ensor in 1899 maakte van zijn schilderij. Zo kunnen bezoekers de twee werken perfect naast elkaar bewonderen.

James Ensor - Baden van Oostende
James Ensor De baden van Oostende – 1890 -Tricot 322 – MSK Gent © Museum voor Schone Kunsten Gent, www.artinflanders.be, een initiatief van meemoo, foto Dominique Provost

Baden van Oostende
The Remake of The Baths at Ostend © Toerisme Oostende
Baden van Oostende
The Remake of The Baths at Ostend © Toerisme Oostende