Uitvaartverzekering vaak zoek

graven

Doordat nabestaanden niet weten dat hun overleden dierbare een uitvaartverzekering had afgesloten, worden duizenden euro’s niet geclaimd bij uitvaartverzekeraars. Dat terwijl er wel premie voor is betaald. Het opsporen van uitvaartverzekeringen is voor nabestaanden bijna onmogelijk.

Hierdoor hebben zij geen idee hoeveel geld er gespaard en beschikbaar is voor het regelen van de uitvaart. Het blijkt uit onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net. Dit is een website die uitvaartverzekeringen vergelijkt, maar ook informatie biedt voor het regelen van een uitvaart, het rouwproces en de kosten van een uitvaart. Leon Schouten, directeur van Uitvaartverekeringwijzer.net, vindt dat dit snel moet veranderen en Uitvaartverzekeringwijzer.net is een petitie gestart om ervoor te zorgen dat uitvaartverzekeringen altijd uitgekeerd worden en dit op de agenda van de Tweede Kamer komt.

Uitvaartverzekeringen opsporen bijna onmogelijk
In Nederland heeft 70% van de bevolking een uitvaartverzekering afgesloten, zodat nabestaanden niet voor de kosten van de uitvaart hoeven op te draaien. De meeste van hen zijn verzekerd voor een bedrag tussen de 5.000 en de 10.000 euro. Deze bedragen laten nabestaanden liggen, omdat ze niet weten of er ooit een verzekering is afgesloten en bij welke verzekeraar. Het achterhalen van polissen is erg lastig, omdat de premie vaak binnen een bepaalde periode wordt afbetaald en er hierdoor geen premiebetalingen staan op recente rekeningafschriften.

Overlijdensrisicoverzekeringen
Heeft de overledene een overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten, dan kunnen de bedragen nog veel hoger zijn. Deze verzekering wordt met name afgesloten bij een hypotheek. Als één van de twee woningeigenaren overlijdt, dan zorg je er met deze verzekering voor dat de nabestaande in het huis kan blijven wonen en de vaste lasten betaald kunnen worden. De kans dat een overlijdensrisicoverzekering niet wordt geclaimd, is een stuk kleiner dan bij uitvaartverzekeringen.

Uitvaartdeposito’s
Dat het geld niet geclaimd wordt is het grootst bij uitvaartdeposito’s, doordat de premiebetaling vaak al jaren geleden is gestopt. De inleg is in een soort spaarpot gegaan, waardoor er geen recente premiebetalingen zijn te achterhalen op rekeningafschriften. Bij een deposito wordt er bij overlijden een geldbedrag vrijgemaakt. Dit geld gaat naar de nabestaanden om de uitvaart te bekostigen.

Onduidelijk hoeveel polissen niet geclaimd zijn
Leon Schouten heeft contact gezocht met verschillende verzekeraars om te achterhalen hoeveel polissen er niet geclaimd worden. Dit geven zij helaas niet door. Om hoeveel levensverzekeringen het exact gaat, is daarom niet bekend. Al is volgens Schouten duidelijk dat het om duizenden polissen moet gaan.

Verzekeraar Ardanta doet er wel iets tegen. Zij erkennen het probleem en zijn daarom een afdeling gestart om nabestaanden van oude polissen te achterhalen. Hiermee probeert Ardanta alsnog het verzekerde bedrag uit te keren aan de nabestaanden. Schouten is blij met dit initiatief en hoopt dat andere verzekeraars volgen.

Verzekeringen kunnen na jaren nog geclaimd worden
Ben jij een dierbare verloren en heb je nooit kunnen achterhalen of er een verzekering was afgesloten? Dan kun je jaren na overlijden alsnog de verzekering achterhalen en het eventuele geld innen. Hiervoor kunnen echtgenoten, kinderen of erfgenamen de zoekservice van het Verbond van Verzekeraars gebruiken.

Deze zoekservice is een eerste stap. Schouten zegt hierover: “Het is fijn dat er een systeem is, maar het systeem voldoet helaas nog onvoldoende aan de wensen van nabestaanden en uitvaartondernemers. Hoewel dit qua gedachte heel goed is, blijkt dit in de praktijk voor nabestaanden onprettig.” Reden is dat nabestaanden ongeveer 3 maanden moeten wachten voordat ze geïnformeerd worden of hun dierbare een levensverzekering had en dat is ver na de uitvaart. Men wil die informatie juist vóór de uitvaart weten, zodat zij een uitvaart kunnen regelen en het geld hiervoor kunnen gebruiken. Bovendien weten veel nabestaanden niet van het bestaan van dit systeem.

Directeur Tim Duin, van Uitvaartverzorging Duin erkent het probleem. “De zoektocht naar verzekeringen is nu veel te complex en het duurt te lang voordat er duidelijkheid is. Hierdoor maken nabestaanden soms keuzes over de uitvaart waar ze later spijt van hebben. Wanneer er op een later moment blijkt dat er toch een uitvaartverzekering was hadden nabestaanden andere keuzes gemaakt.”

Eén systeem met alle levensverzekeringen
Iedereen heeft op een moment te maken met het overlijden van een dierbare. Schouten zegt hierover “Ik pleit voor een systeem waarbij direct na overlijden duidelijk wordt welke levensverzekeringen er allemaal zijn. Voor pensioenen is er mijnpensioenoverzicht.nl. Mijnlevensverzekeringenoverzicht.nl zou een goede oplossing kunnen zijn. Bij het melden van een overlijden bij de gemeente zou de betreffende gemeente moeten kunnen zien welke levensverzekeringen er afgesloten zijn. Hiermee is het voor nabestaanden direct duidelijk welke polissen er lopen en weten ze voordat de uitvaart plaatsvindt hoe hoog de verzekerde bedragen zijn”.

Teken de petitie
De petitie van Uitvaartverzekeringwijzer.net is inmiddels al meer dan 1000 keer getekend en staat nog open en kan ondertekend worden. Het doel van de petitie is om aan de Tweede Kamer aan te tonen dat er veel geld vanuit levensverzekeringen niet geclaimd wordt en hiervoor een oplossing moet komen. De petitie vindt u op de uitvaartverzekeringwijzer levensverzekering pagina.