Roy Scholten maakt prachtige vogels met LEGO

Letterpress & LEGO

Drieteenstrandloper
Drieteenstrandloper. Alle afbeeldingen © Roy Scholten

De titel van dit artikel dekt prima de lading, maar is niet helemaal accuraat. Kunstenaar Roy Scholten maakt inderdaad vogels met behulp van LEGO, maar daarna gebruikt hij de boekdruktechniek letterpress om de vogels op papier te zetten en kleur te geven.

Je kunt het vergelijken met een zetsel van letters die men vroeger gebruikte om kranten, boeken of pamfletten te drukken. Alleen zijn de letters bij Scholten vervangen door platte LEGO-steentjes. Door verschillende delen van de vogel een andere kleur te geven ontstaan fraaie de prints van vogels.

Het idee is om 50 verschillende vogels te maken op deze manier. Op het moment van schrijven is recent vogel nummer 47 gemaakt: de Veldleeuwerik. Door zich te beperken tot LEGO-steentjes als basis hoopt Scholten zijn techniek te kunnen verbeteren en te leren denken in oplossingen. Elk ontwerp heeft als basis een 16×16-bodemplaat van LEGO. Bovendien moet elke vogel uit de serie in Nederland voorkomen. Er zijn zo’n 3 tot 9 drukgangen nodig om alle kleuren van de vogel op het papier te krijgen.

1000 prints

Van elke vogel maakt Roy Scholten uiteindelijk een oplage van 20 prints. Het project 50 Birds resulteert dus in totaal in 1000 prints. Degene die nog beschikbaar zijn en de prints die nog uit moeten komen, zijn te koop via de kunstenaar. Op zijn website lees je hoe je een bestelling kunt plaatsen en wat de prijzen van de prints zijn.

Enkele van de prints zijn ook opgenomen in het recent verschenen boek ‘Print & Play. De kunst van LEGO letterpress‘. Hier staat Scholten samen met collega-kunstenaar Martijn van der Blom stil bij 10 jaar werken met LEGO-letterpress. Ook zullend de twee kunstenaars hun werk presenteren tijdens de expositie ‘De Hilverumse Methode’ die van 19 november tot en met 3 februari 2024 te zien zal zijn in Grafisch Atelier Hilversum.

Gele Kwikstaart
Gele Kwikstaart
Boomkruiper
Boomkruiper
Kneu
Kneu
Groenling
Groenling
Turkse Tortel
Turkse tortel

Ingelijste vogels

Drieteenstrandloper
Prints van de Drieteenstrandloper

LEGO letterpress boek

LEGO letterpress boek

LEGO letterpress boek